Location
Studio Saltimporten, Grimsbygatan 24, Port 2A, 211 20 Malmö

Home

KONFERENSER, EVENTS & FESTLIGHETER

Alla era events är en investering i ert varumärke, personal, gäster och kunder.
Vi skapar oförglömliga minnen och upplevelser tillsammans med våra uppdragsgivare.

Jag heter Petra Torolfsdotter och är utbildad livsstils-coach och projektledare med 15 års internationella
erfarenheter av service och evenemang inom Scandinavian Airlines. 

Med ett engagerat team så hjälper jag er med konferenser, events och festligheter. 

Välkomna till PlusEvents. 

hjärta
Top Back to Top